Mayotte


Flag description

unofficial, local flag with the coat of arms of Mayotte centered on a white field, above which the name of the island appears in red capital letters; the main elements of the coat of arms, flanked on either side by a seahorse, appear above a scroll with the motto RA HACHIRI (We are Vigilant); the only official flag is the national flag of France

Popis vlajky

Neoficiální místní vlajka s erbem Mayotte umístěným ve středu bílého pole nad kterým je červeným písmem napsáno jméno ostrova. hlavní prvky erbu jsou dva mořští koníci, každý lemuje erb z jedné strany a pod nimi je svitek s heslem RA HACHIRI (my jsme ostražití). Jediná oficiální vlajka je vlajka Francie.