San_Marino


Flag description

two equal horizontal bands of white (top) and light blue with the national coat of arms superimposed in the center; the coat of arms has a shield (featuring three towers on three peaks) flanked by a wreath, below a crown and above a scroll bearing the word LIBERTAS (Liberty)

Popis vlajky

Dva rovné vodorovné pásy bílé (navrchu) a světle modré barvy s národním erbem uprostřed; erb má štít (na kterém jsou vrcholy tří věží) olemovaný věncem pod korunou a svitkem se slovy LIBERTAS (Liberty) nad ním.