Hudryján
Karel Václav Rais

"Hřej, sluníčko, hřej,
hory, doly krej
a na celou naši vísku
zlatý peníz ku penízku
krásně vysázej!

Sviť sluníčko, sviť,
vyběl každou nit -
když se prádlo pannám suší,
pradlenka si s celou duší
umí poskočit!"

Sotva dívčina
hrát si počíná,
do zahrady cupá z brány
nadutý a rozčechraný
krocan hrdina.

"Pěkně vítám k nám,
já vás dobře znám,
mám tu čest zde vidět pána,
zlobivého hudryjána -
čím posloužit mám?"

"Hudry, hudry, hej,
jen si zase hrej,
krocan bublák rád se dívá
na děťátka dovádivá,
na ten jejich rej!"