Jahody
Karel Václav Rais

Mraveneček v lese
domů zprávu nese:
"Hody budou, za mnou, braši,
každý olízne se!"

Na pasece v háji
jahody už zrají,
teď se každý mraveneček
jednou dobře nají.

Po lopotě denní
jindy hodů není,
dnes i chromý poskakuje,
že je posvícení.

Na paseku pádí
za starými mladí,
libují si, jahody že
jedí všichni rádi.

Ach, to hejno hostí
dlouho se zde postí -
přejme jim to, ať dnes jedí
všichni do sytosti!