V nebezpečí
Karel Václav Rais

Křičí vrabec v koši stromu:
"Čimčarara čim!
Zob tu mám a slunce k tomu,
proto skotačím!"

Ale teď mu nožky ztuhly,
zobec hrůzou křik -
očima jak žhavé uhly
svítí loupežník.

Chystá drápy, zuby cení -
hop k té snídani!
Pozor, macku, tam už není,
tamhle uhání.

Z hrušky vrabec ušklíbá se:
"Ach to, pane, znám!
Utřete si vousky zase,
poroučím se vám!"