V noci 
Karel Václav Rais

Usnula země - tichounce, zticha,
háj tmavý ze sna hluboce dýchá.

Měsíček spustil stříbrnou clonu,
kraj celý dříme po denním shonu.

Ó jen ho nechte, ať jen se vysní,
počkejte zrána - to bude písní!