Máj
J.V. Sládek

Máj, máj, máj,
na housličky hraj!
Každý ptáček hnízdo staví.
černý, modrý, popelavý,
je jich plný háj.

Hej, hej, hej,
hřej, sluníčko hřej!
Myšky budou tancovati,
komár bude taky hráti,
roháč vedle něj.