Osel a vůl
Josef Václav SLádek

Napsal osel kdys
   přeučený spis,
bez práce jak možno žíti
   všem u plných mis.

Vůl to zvěděl hned,
   do křesla si sed
a tu knihu přeučenou
   jenom čet a čet.

A když přestal číst,
   chtělo se mu jíst,
byl by dal za otep sena
   knihy každý list.

Osel, chytrý druh,
   kde byl teď, ví bůh!
Vůl jej nechal oslem býti
   a táh dál svůj pluh.