Ulekaná Nána
Josef Václav Sládek

Spadla moucha do komína,
to vám byla rána!
v kamnech právě topit chtěla
ulekaná Nána.

Jak tu ránu uslyšela,
vzkřikla: "Už je amen!"
Kde se vzala, tu se vzala,
muška lezla z kamen.

"To jsem ráda," řekla Nána,
"že jsem neutekla!" -
"To jsem ráda," řekla muška,
"žes mne neupekla!"