A já mám koníčka vraného

1. A já mám koníčka  vraného
   na štyry noženky kutého.
   On mňa pěkně nosí
   po studenéj rosy
   a já si sednu si na něho.

2. Enom mňa, koníčku, pěkně nes,
   pres hory, pres doly, pres ten les.
   Dám ti podkověnky,
   na štyry noženky,
   ešče dnes, ešče dnes, ešče dnes.