Až já pojedu přes ten les
 
Až já pojedu přes ten les,
jen ty mně koníčku pěkně nes:

/: stupej a stupej, jenom nedupej,
nes mně koníčku, kam ty chceš. :/