Dětské písničky a říkadla 1 

01. To je zlatý posvícení 
02. Ó.řebíčku zahradnický 
03. Když jsem husy pásala 
04. Hop, hej, cibuláři 
05. Zlatá brána 
06. Levá pravá 
07. Koupím já si koně vraný 
08. Nevěř holka, chlapci nevěř 
09. Nechoď tam, prší tam 
10. Šiju boty do roboty 
11. Leze žába do bezu 
12. Kohoutek po dvoře běhá 
13. Běžela ovečka 
14. Měla jsem malého sokolíka 
15. Řekni Kubo 
16. Vařila myšička kašičku 
17. Á bé cé dé 
18. Pec nám spadla 
19. Já jsem malá, maličká 
20. Zajíček ve své jamce 
21. Já jsem malá panenka 
22. Emane, Emane 
23. Bumtarata 
24. Kočka leze dírou 
25. Červená modrá fiala 
26. Sedí ptáček 
27. En ten týky 
28. Běží koza rohatá 
29. Matěji, Matěji 
30. Halí, belí 
31. Jedna, dvě 
32. Šel zahradník do zahrady 
33. Běží liška po ledu 
34. Ko-ko-dák 
35. Chodí Pešek okolo 
36. Horo, horo, vysoká jsi 
37. Byl jeden mnich 
38. Zpívala bych, neumím 
39. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět 
40. Třikrát tři 
41. Vašek pašek 
42. Na tý louce zelený 
43. Běží liška k Táboru 
44. Až já budu velká 
45. Franta rasů 
46. Hrách a kroupy 
47. Karlíku, Karlíku 
48. Já husárek malý 
49. Kaše horká 
50. Sluníčko zachází 
51. Kolíbala bába čerta 
52. Zajíček běží po silnici 
53. Na tom našem dvoře 
54. Vesele zpívejte kohouti 
55. Kučero, Kučero 
56. Skákavá 
57. Antonín 
58. Až se louka zelená 
59. Kalamajka mik,mik,mik 
60. Dobrú noc, má milá 
61. Sedlák je šelma 
62. Můj zlatej holoubku 
63. Vlaštovička lítá 
64. Vašku, Vašku 
65. Pekla vdolky z bílý mouky 
66. Pepíček pláče 
67. Ach, není tu není 
68. Hopsa, Janku z Podolí 
69. Ráno vstávej 
70. Oženil se ptáček 

Instrumentální verze písní: 
71. To je zlatý posvícení 
72. Ó. řebíčku zahradnický 
73. Koupím já si koně vraný 
74. Běžela ovečka 
75. Měla jsem milého sokolíka 
76. Pec nám spadla 
77. Kočka leze dírou 
78. Červená modrá fiala 
79. Horo, horo vysoká jsi 
80. Běží liška k Táboru 
81. Ja husárek malý 
82. Zajíček běží po silnici 
83. Dobrú noc, má milá 
84. Ach, není tu není . 

Dětské písničky a říkadla 2

01. Holka modrooká 
02. Tancuj, tancuj, vykrúcaj 
03. Kolo, kolo mlýnský 
04. Byla jedna babka 
05. Blaze tomu, kdo nic nemá 
06. Náš kohoutek kokrhá 
07. Když jsem byl malučký pacholíček 
08. Šel zajíček brázdou 
09. Myšičko, myš 
10. Šnečku, šnečku 
11. Povídám, povídám pohádku 
12. Není lepší na tom světě 
13. Sviť měsíčku, sviť 
14. Prší, prší 
15. Okolo Frýdku cestička 
16. Kalamajka 
17. Šel Janeček 
18. Paci, paci 
19. Mámo, táto, pojďte sem 
20. A já su synek z Polanky 
21. Rak leze z díry 
22. Jedna, dva, tři 
23. Spadla moucha 
24. A já pořád, kdo to je 
25. Košilanda planda 
26. Voděnka studená 
27. Ovčáci, čtveráci 
28. Honza jede z kopečka 
29. Hopsa, hejsa 
30. Hastrmane, tatrmane 
31. Naše kočka strakatá 
32. Houpy, houpy 
33. Okolo Třeboně 
34. Á bé cé dé 
35. Čáry, máry 
36. Pekař peče housky 
37. Měla babka čtyři jabka 
38. Poškoláku,poškoláku 
39. Duppy, dup 
40. Pod dubem, za dubem 
41. Vašku 
42. Na tom našem dvoře 
43. Až já pojedu přes ten les 
44. Kačena divoká 
45. Vandovala blecha 
46. Pepíku, Pepíku 
47. Vrána letí 
48. Berany, berany 
49. Nestarej se ženo má 
50. Foukej, foukej větříčku 
51. Když jsem šel z hub 
52. Jede turek do Moravy 
53. Skákal pes 
54. A já vím, nepovím 
55. V tom černým lese 
56. Není větší potěšení 
57. Řežu dříví 
58. Kačenka má trnku 
59. Já mám koně 
60. Utíkej Káčo, utíkej 
61. Já malý holeček 
62. Roztrhaný kalhoty 
63. Vlaštovička lítá 
64. Zelí 
65. Dobrou noc 
66. A já pořád kdo to je 
67. Kovej, kovej 
68. Myší tanec 

Instrumentální verze písní
69. Holka modrooká 
70. Tancuj, tancuj, vykrúcaj 
71. Když jsem byl malučký pacholíček 
72. Prší, prší 
73. Okolo Frýdku cestička 
74. A já su synek z Polanky 
75. Voděnka studená 
76. Ovčáci, čtveráci 
77. Okolo Třeboně 
78. Měla babka čtyři jabka 
79. Až já pojedu 
80. Kačena divoká 
81. Já mám koně 
82. Skákal pes 
83. To je zlatý posvícení