Ej, padá, padá rosička

1. Ej, padá, padá ro-sič-ka, spaly by moje očička.
   Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by ony o-bo-je.
   Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by ony o-bo-je.

2. Ej, padá, padá listopad, pozdravuj milú nastokrát,
   pozdravuj milú, holuběnku sivú, že ju tu mosím zanechat,
   pozdravuj milú, holuběnku sivú, že ju tu mosím zanechat.