Hájku, háječku

|:Hájku, háječku, hájku zelený :|,
|:na mě se hněvá mí potěšení:|

|:Na mě se hněvá, příčiny nemá:|,
|:že jsem nepřišla včera z večera:|

|:Včera z večera, tmavá noc byla:|,
|:já jsem se bála, že bych zbloudila:|

|:Neboj se milá, nejseš tu sama:|,
|:jsou tu šífaři, jsem tu taky já:|

|:Vstávej má milá, už je den bílý:|,
|: šífaři už maj šíf naložený:|

|:Když jsme dopluli k prvnímu jezu:|,
|:řekla má milá: "já tady slezu" :|

|:Když jsme dopluli k svatýmu Jánu:|
|:chtěla má mila ze šífu dolů:|

|:Neboj se milá, svatýho Jána :|,
|:on je nás šífařů dobrá ochrana!:|