Išla Marína

 
Išla Marína do Hodonína,
za ňú šohajek s bečičkú vína.
Huja, huja, hujajá, teče voda kalná,    
huja, huja, hujajá, teče voda z hor.

Počkaj Marína, napí sa vína,
budeš červená jako malina.
Huja, huja, hujajá, teče voda kalná,
huja, huja, hujajá, teče voda z hor.

1.  Išla Marína do cintorína,
     za ňu šuhájek s dežičku vína,
     huja, huja, huja ja, tečie voda kalná,
     huja, huja, huja ja, tečie voda z hôr.

2.  Počkaj, Marína, napi sa vína,
     budeš červená ako malina,
     huja, huja, huja ja, tečie voda kalná,
     huja, huja, huja ja, tečie voda z hôr.

3.  Nechcem ja vína, ani pálenia,
     mala bych potom hlavy bolenia,
     huja, huja, huja ja, tečie voda kalná,
     huja, huja, huja ja, tečie voda z hôr.

4.  Čože ma, čože do tvojho vína!
     Mal by dcéru, alebo syna,
     huja, huja, huja ja, tečie voda kalná,
     huja, huja, huja ja, tečie voda z hôr.

5.  Ak bude chlapec, dám ho do školy,
     bude sa učiť zlaté litery,
     huja, huja, huja ja, tečie voda kalná,
     huja, huja, huja ja, tečie voda z hôr.

6.  Ak bude dievča, bude Katrenča,
     bude husárom švárne frajerča,
     huja, huja, huja ja, tečie voda kalná,
     huja, huja, huja ja, tečie voda z hôr.