Když jsem husy pásala
 
Když jsem husy pásala,
Zimou jsem se třásala,
Teď už husy nepasu
A zimou se netřasu.