Když jsem já ty koně pásal
 
[: Když jsem já ty kone pásal, prišla na me drímota. :]
[: Drímo, drímo, drímoticka, kone vešli do žita. :]

[: Prišel na me šelma sedlák, toho žita hospodár. :]
[: Co, ty šelmo, co tu deláš, že ty kone v žite máš ?! :]

[: A já nejsem žádný šelma, já jsem hodné matky syn. :]
[: Kdyby mne to jinej rekl, já bych se mu postavil. :]

[: Sedm let jsem u vás sloužil a nic jste mi nedali. :]
[: Jen jedinou košilicku, a tu jste mi zas vzali. :]

[: Sedm let jsem u vás sloužil a nic jsem vám neukrad´. :]
[: Jen jedinou košilicku, a pro tu jsem z pudy spad´. :]