Komáři se ženili
 
Komáři se ženili
Bzum, bzum ženili
Kapky vína neměli
Bzum, bzum neměli

Komáři se ženili
Kapky vína neměli
Komáři se ženili
Kapky vína neměli

Přiletěl k nim slavíček
Bzum, bzum slavíček
Přines vína žejdlíček
Bzum, bzum žejdlíček

Přiletěl k nim slavíček, slavíček
Přines vína žejdlíček
Přiletěl k nim slavíček, slavíček
Přines vína žejdlíček