Korále
František Hrubín

Princeznička na bále,
poztrácela korále.

Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!

Honzík běžel na horu,
Nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále:
Nesu vám ty korále,

větší už tam neměli,
snědli je už v neděli.