Muzikanti co děláte
Moravská lidová
 
Muzikanti, co děláte
Muzikanti, co děláte
Máte husličky a nehráte
Máte husličky a nehráte

Zahré te mě na husličky
Zahré te mě na husličky
A rozveselte ty družičky
A rozveselte ty družičky

Zahré te mě na tu basu
Zahré te mě na tu basu
A rozveselte všecku chasu
A rozveselte všecku chasu