Okolo Třeboně
Z jižních Čech

1.  |: Okolo Třeboně, :|
     |: pasou se tam koně. :|

2.  |: Až se mi napasou, :|
     |: domů mě donesou. :|

Refrén:
     |: Dej kobylám, to ti povídám,
     dej kobylám ovsa! :|