Petrklíč  

Vozilo se na jaře, tralalalalá, 
slunce v zlatém kočáře, tralalalalá. 
Tralá, tralá, tralalalalá.

Kampak jedeš, sluníčko? 
Za tři hory Ančičko.

Přivezu ti zlatý klíč, 
jmenuje se petrklíč.