Povídám povídám pohádku

Povídám povídám pohádku,
že pes přeskočil hromádku.

Povídám, povídám druhou,
že teče voda struhou.

Povídám, povídám třetí,
že spaly na peci děti.

A když se vyspaly,
po kusu chleba dostaly.