Sedí sokol na Javori
 
Sedí sokol na javori,
[:sedí sokol na javori
prebírá si drobné perí.:]

Prišel k němu starý jagar,
[:prišel k němu starý jagar,
já ťa sokol zastreliť mám.:]

Nestrílaj ma jagárečku,
[:nestrílaj ma jagárečku,
mám já doma frajárečku.:]

Frajárečku pěknú, milú,
[:frajárečku pěknú,milú,
co sa o ňu chlapci bijú.:]