Sedlák sedlák sedlák

Sedlák, sedlák, sedlák, eště jednou sedlák.
Sedlák, sedlák, sedlák velkej je pán.

Von má pás na břiše
a na svým kožiše
tuli, tuli, tuli, tu, tulipán

Koukej, koukej, koukej jak je sedlák hloupej.
Koukej, koukej, koukej jak je hloupej.

Von jede na pole,
má hodinky dvoje.

Koukej, koukej, koukej jak je hloupej.