Šly panenky silnicí

Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí
potkali je myslivci, myslivci dva.
Kam panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete?
Která z vás to budete, budete má.

Ta maličkaá, ta je má,
tá má oči, jako já mám.
Na krku má granáty,
mezi nimi dukáty jsou.

Jakpak já to vyvedu?
Já si pro ni přijedu tam.
Čtyřma koňma vranejma,
jako sedlák domlejna jede.