Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.