Tam okolo Levoči
 
1. [: Tam okolo Levoči, tam sa voda točí :]
   [: Ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra,
      ktorá nemá frajíra, ať tam do něj skočí. :]

2. [: Aj co bych já, co bych já, do vody skákala :]
   [: pre jedného beťára, pre jedného beťára
      pre jedného beťára život utrácala. :]