Tráva neroste
 
1) Tráva neroste, enem za vodú,
   kde rožnovští mládenci jedú.
   Tramtára, tramtára, tram ra ra ra, ra ra ra ra,
   tramtára, tramtára, tram ra ra ra.

2) A jedú, jedú enem někteří,
   kteří nosíjá na hlavách peří.
   Tramtára...

3) Na hlavách peří, bílé klobúky,
   oni sa nesú jako panenky.
   Tramtára...

4) Stavej ma milá, běž pro vodičku,
   Honzíček čeká, dá ti hubičku.
   Tramtára...

5) A já nestanu, hlava mňa bolí,
   čo som sa točila s tebú v tom koli.
   Tramtára...

6) S tebú v tom koli, při tej muzice,
   kde si synečku plakal velice.
   Tramtára...