V širém poli

V širém poli, studánečka kamenná. 
A v ní voda, voděnka, a v ní voda studená. 
A v ní voda, voděnka, a v ní voda studená.

Išlo divča, išlo v sukni červenej. 
Nalej ty ně šohajku, nalej vody studenej.
Nalej ty ně šohajku, nalej vody studenej. 

Dyž sem podal ze studánky voděnku:
Dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku.
Dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku.