Vlezla blecha

Vlezla blecha, vlezla zticha,
vlezla psovi do kožicha,
veš dostala zlost.
Hudrovala na tu blechu:
Zalez jinam do pelechu,
Nás už je tu dost!