Karel Hašler

Písnička česká

Hudba i text Karel Hašler

1. Ty naše písničky, jsou jak ty perličky,
   na šňůrce navlečené.
   Kolik je krásy v nich a je to velký hřích,
      že jsou tak opuštěné.

R. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká,
   tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička.
   Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít,
   jestli nám zahyne, všechno s ní pomine,
   potom už nebudem žít.

2. Zpívejte lidičky, ty naše písničky,
   písničky z Moravy, z Čech,
   ta naše písnička, je sice prostičká,
   ale je nejhezčí z všech.

*****

Když nad Prahou se večer uklání

Karel Hašler

1. Když nad Prahou se večer uklání a zvony smutně zvoní,
   mé srdce již se nebrání, mé oči slzy roní.
 [:Moje milá s jiným u muziky skáče
a mé srdce v hoři ustavičně pláče, pláče jenom pro ni. :]

2. Když měsíček nad Prahou vychází a hvězdy jasně svítí,
   má panenka se s jiným prochází a já mám bez ní žíti.
 [:Nemám na tom světě utěšení žádné
   a mé srdce stále marnou láskou vadne, vadne jako kvítí. :]

3. Tam pod kamenným mostem z daleka tak tiše voda plyne
   a na mne v tom světě nic už nečeká a žití moje hyne.
 [:Na kamenný most si naposledy zajdu,
   ve vodě hluboké utěšení najdu, najdu štěstí jiné. :]

*****
 

Nad Prahou tančily hvězdičky

Karel Hašler

1. Nad Prahou tančily hvězdičky, na nebi měsíc se smál,
   vítr jim na suché větvičky písničky do tance hrál.

2. Nad Prahou svítily hvězdičky, na nebi měsíc se smál,
   vítr jim na suché větvičky  písničky k tanci hrál.

*****

Po starých zámeckých schodech

Hudba i text Karel Hašler

1.  Po starých zámeckých schodech,
    po schodech z kamene
    [: každý večer panna chodí,
       za ruku se s hochem vodí, srdce má zmámené. :]

2.  Srdce má zmámené láskou
    srdce své z mramoru
    [: měsíček když večer vchází,
       pan Alois ji doprovází po schodech nahoru. :]

3.  Po schodech vzhůru ji vodí
    do Zlaté uličky,
    [: a tam v domku malovaném,
       blátem, hlínou slepovaném, dává jí hubičky. :]

 *****
 
Staré topoly

Karel Hašler

Na Císařské louce stojí řada topolů,
často jsme tam s mojí milou dleli pospolu.
 
Živé duše nebývalo večer v okolí,
jenom hvězdy vídaly nás a ty topoly, ach,
jenom hvězdy vídaly nás a ty topoly.

*****