Dřevěné sochy v Kutné Hoře

Dřevěných soch je v Kutné hoře mnohem méně než kamenných, za to působí mnohem živějším dojmem. Bobužel se téměř nic nezachovalo o jejich tvůrcích, jsou bezejmenní jako topiči elektrárenští.

Nejkrásnější z nich jsou:

  • Socha havíře v chrámu sv. Jakuba před bočním oltářem sv. Václava je z období baroka, autor neznámý. Zde je otázkou, jestli byla vždy součástí zmíněného oltáře nebo je od jinud.
  • Barokní socha havíře v chrámu sv. Barbory je z lipového dřeva, autor neznámý (kolem roku 1680). U této sochy jsou kromě jiného pozoruhodné ruce  - realisticky provedené jako ruce velmi těžce pracujícího muže. Havíř je v kroji s koženou zástěrou a v ruce drží kahan.
  • Konečně socha havíře ve Vlašském dvoře je dle oděvu a bot renesanční, autor neznámý. Možná, že pochází ze stejného období, ze kterého pochází konšelská lavice taktéž ve Vlašském dvoře.
Informace o těchto třech sochách jsme získali od Mgr. Ondřeje Seiferta, vedoucího Odboru památkové péče a školství Městského Úřadu Kutná Hora.


Na tomto obrázku je strop horního kostela. V nárožích jeho stěn  jsou 3,5 m vysoké dřevěné sochy křesťanských ctností - Spravedlnost, Mírnost, Opatrnost a Statečnost.


Další sochy jsou součástí kaplí. Světice s knihou a kulatou věží je vyobrazená Svatá Barbora, ochránkyně před smrtí bleskem, před požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti. Je proto patronkou havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolání a k tomu ještě patronkou dětí.

Odkazy

  • http://www.turistika.cz/fotogalerie/28710/kutna-hora-chram-sv-barbory#384562
  • http://holublog.blog.cz/en/1210/chram-svate-barbory-v-kutne-hore 
  • http://www.delostrelectvo.army.cz/html/barbora-1-111.html#KH