Převzato z http://home.zf.jcu.cz/~krizek/havl/havl.htm


 

Jan Havlasa, vlastním jménem Jan Klecanda (22.12.1883 Teplice – 13.8.1964 Los Angeles), je příkladem zajímavé, leč zapomenuté osobnosti československého kulturně-politického života 1.poloviny 20. století. Ve své době byl spisovatelem, novinářem, cestovatelem a diplomatem; byl synem spisovatele Jana Klecandy (1855 – 1920). Po maturitě na gymnasiu v Praze studoval filosofii na české univerzitě v Praze. Od útlého mládí náruživý turista; mladickými toulkami po Tatrách, koloritem horské přírody a svérázem zdejších obyvatel byly inspirovány jeho první prózy Horské stíny (1901) a Tatranské povídky (1902). R. 1904 odjel jako reportér na světovou výstavu v St. Louis (USA); v následujících letech pak cestoval po Severní a Střední Americe, působil jako novinář v Los Angeles, 1910 – 1912 žil na Tahiti (několik měsíců s M.R.Štefánikem), 1912 – 14 cestoval po Japonsku, Číně, Malajsii a Indii. Krátce před vypuknutím 1.světové války se vrátil do vlasti, kde zahájil přednáškový cyklus o zemích, jež procestoval. Za aktuálně politický podtext knihy Vztah koloniální politiky ke světové válce (1915) byl 1916 – 17 vězněn. V l. 1919 – 20 člen čs. delegace na pařížské mírové konferenci; 1920 – 24 první čs. vyslanec v Brazílii. 1929 – 30 člen Vyšetřovací opiové komise Společnosti národů, provádějící šetření v Barmě, Malajsku, Indočíně, Indonésii a na Filipínách. Od začátku 30.let až do vypuknutí 2.světové války žil v Paříži, poté v USA, kde se zapojil do čs. zahraničního odboje. V l. 1943 – 47 byl čs. vyslancem v Chile; po skončení své mise se již do vlasti nevrátil a žil až do smrti v Kalifornii. Dojmy ze svých cest zachytil v řadě románů, jejichž děj je vesměs zasazen do exotického prostředí (Stopy, jež nikam nevedou, 1912; Dům v džungli, 1916; Děti neklidu, 1916; Okna do mlhy, 1919; Pobřeží tanečnic, 1923; Královské dobrodružství, 1935). Napsal též mnoho cestopisných črt a fejetonů pro československé, anglické i americké listy a řadu cestopisných knih (Cesta kolem světa, 1915; Japonským vnitrozemím, 1924; V brazilských horách, 1925; Japonský podzim, 1930; Japonské jaro, 1932; Země pagod, 1932).