Převzato z http://www.coldwar.cz/chruscov.htm


 

O kultu osobnosti a jeho důsledcích

Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956)

Příloha Reportéra, strana I – XVI, in: Reportér roč. V. 1990/3 (13. – 26. března)

1. Úvod

2. Lenin srovnáván se Stalinem
2.1 Lenin a jeho postoj ke kultu osobnosti
2.2 Lenin versus Stalin; Leninův dopis týkající se Stalinova chování
2.3 Dopis N.K. Krupské týkající se Stalinova chování; Dopis V.I. Lenina týkající se Stalinova chování
2.4 Stalin a represe
2.5 Srovnání Leninova a Stalinova přístupu k řešení vnitrostranických sporů

3. Strana a represe
3.1 Leninův přístup k pravidlům fungování strany
3.2 Stalinův přístup k pravidlům fungování strany
3.3 Stalin a represe členů ÚV VKS(b) zvolených na XVII. sjezdu
3.4 Případ S.M. Kirova
3.5 Hromadné represe; nahrazení Jagody Ježovem
3.6 Svědectví Postyševa
3.7 Případ Ejche
3.8 Případ Rudzutak
3.9 Svědectví Zakovského
3.10 Další případy represí; problém Ježov; vyšetřovací metody
3.11 Svědectví vyšetřovatele Rodose

4. Stalin a Velká vlastenecká válka
4.1 Stalinovo zanedbání varovných signálů o hrozícím vpádu německých vojsk před 21.6. 1941; zanedbání výzbroje a logistiky
4.2 Osobní svědectví Chruščeva o okolnostech bojů kolem Charkova
4.3 Zpochybnění Stalinových velitelských a vůdcovských schopností
4.4 Oslavování hrdinských schopností lidu

5. Stalin a deportace národů SSSR; poválečné represe; vztahy s jinými zeměmi
5.1 Deportace národů (Inguši, Čečenci, Kalmyci… Ukrajinci)
5.2 Leningradský případ
5.3 Mingrelský případ
5.4 Stalin a Tito
5.5 Případ „bílých plášťů“
5.6 Berija jako hlavní spoluviník
5.7 Svědectví Sněgova
5.8 Svědectví Kedrova
5.9 Berija, Stalin a Ordžonikidze

6. Stalinův kult osobnosti v ideologické podobě
6.1 Stalin a jeho Stručný životopis
6.2 Stalinův pomník

7. Další vlivy kultu osobnosti
7.1 Stalinovo „odtržení“ od běžného života
7.2 Stalin a zemědělská politika

8. Stalin – jeho klady a zápory
8.1 „Proč jsme nezasáhli?“ – Chruščev se zbavuje odpovědnosti
8.2 Degradace politbyra jako nejvyššího stranického orgánu
8.3 Rozhřešení – skromnost, skromnost a nic než skromnost

9. Závěr

Jmenný rejstřík

Připravil Jan Adamec