Solomon_Islands


Flag description

divided diagonally by a thin yellow stripe from the lower hoist-side corner; the upper triangle (hoist side) is blue with five white five-pointed stars arranged in an X pattern; the lower triangle is green

Popis vlajky

Rozdělená diagonálně tenkým žlutým pruhem od spodního vztyčeného rohu; horní trojúhelník(vztyčená strana) je modrý s pěti bílými 5cípými hvězdami do tvaru X; spodní trojúhelník je zelený.