Lissajousovy obrazce


Popis vzniku Lissajousových obrazců
Tyto obrazce vznikají pohybem bodu [x, y], jehož souřadnice jsou určeny dvěma parametrickými rovnicemi:
 • x = sin(a * t) - při měnící se parametrické proměnné t, se souřadnice x
  • Pohybuje v intervalu <-1; 1>.
  • Rychlost jejího pohybu je úměrná parametru a.
 • y = sin(b * t + α) - při měnící se parametrické proměnné t, se souřadnice y
  • Pohybuje v intervalu <-1; 1>.
  • Rychlost jejího pohybu je úměrná parametru b.
  • Parametr α určuje souřadnici y na počátku pohybu, tj. pro t = 0. Nazývá se fázovým posunem.


Animace Lissajousových obrazců

Nastavte parametry rovnic:

a = 

b = 

α

Sorry, your browser does not support canvas.