Analytická geometrie

Analytická geometrie je obor matematiky, který geometrické útvary popisuje jako množiny bodů zadaných souřadnicemi v souřadném systému. Při řešení úloh pak používá výpočetní postupy .