Mnohočleny

Mnohočleny jsou pouze jedním z typů matematických výrazů. Probírají se jako zvláštní kapitola jen proto, že jsou dosti jednoduché a dobře se s nimi nacvičují úpravy výrazů.

Jednočlenem nazveme: Příklady
 • 0
 • 3,5
 • π 
 • 16p
 • x
 • 15a
 • 3 * 15 * a * a * a * a * a * x * x * x
Poslední příklad lze upravit na 45a5x3.

Je věcí zadání úlohy, aby označila, co jsou proměnné a co jsou parametry.

Součin konstant a parametrů se nazývá koeficient jednočlenu.

Příklad

Je-li v zadání úlohy určeno, že a je parametr a y a x jsou proměnné, potom jednočlen 16πa4yx3 se skládá z:

 • koeficientu 16πa4,
 • proměnných yx3.Mnohočlenem nazveme jednočlen nebo součet několika jednočlenů. 

Příklady

 • 15: Jednočlen.
 • 15 - 3 + ax - 45a5x3: 4 jednočleny.
Poznámky
 1. Nazvání jednočlenu mnohočlenem vypadá trochu podivně, ale nám se bude hodit v dalším textu, abychom nemuseli mezi jednočleny a mnohočleny rozlišovat.
 2. Mnohočlen složený ze dvou jednočlenů se nazývá dvojčlen, ze tří  trojčlen atd.
 3. Množina koeficientů všech jednočlenů se nazývá koeficienty mnohočlenu.Stupněm mnohočlenu nazveme nejvyšší součet exponentů proměnných u jednotlivých jednočlenů, ze kterých se mnohočlen skládá. 

Člen mnohočlenu, který je pouhým koeficientem, tj. neobsahuje proměnné, se nazývá absolutní člen mnohočlenu.

Mnohočlen stupně 1 se nazývá lineárním mnohočlenem.

Příklady

 • 2:
  • Stupeň tohoto mnohočlenu je 0.
  • Absolutní člen tohoto mnohočlenu je 2.
 • 6x:
  • Stupeň tohoto mnohočlenu je 1.
  • Absolutní člen tohoto mnohočlenu je 0.
 • 12 + ax - 45ax2, a a x jsou proměnné:
  • Stupeň tohoto mnohočlenu je 3.
  • Absolutní člen tohoto mnohočlenu je 12.
 • 12 + ax - 45ax2, a je parametr, x je proměnná:
  • Stupeň tohoto mnohočlenu je 2.
  • Absolutní člen tohoto mnohočlenu je 12.
 • 2x + 14y + 3z + 11 je lineární mnohočlen.

Mnohočlen v jedné proměnné se nazývá polynom.
Stupněm polynomu nazýváme nejvyšší exponent proměnné v polynomu.

Obecný zápis polynomu stupně n má tvar anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0.

Koeficienty an, ..., a0 se nazývají koeficienty polynomu.

Příklady

 • 23: Polynom stupně 0.
 • x + 23: Polynom stupně 1.
 • 23 + 7x2 - 45x13: Polynom stupně 13.
Poznámka

Někdy se definuje, že polynom může mít více proměnných, my si však vystačíme s jednou.