Animace goniometrických funkcí


Animace znázorňuje:
  • Vpravo: bod obíhající po kružnici a příslušný trojúhelník určující goniometrické funkce.

  • Vlevo: průběh základních goniometrických funkcí úhlu při středu kružnice. Jejich hodnoty jsou určovány poměry stran v trojúhelníku:
    • sinus(x)       - odvěsna protilehlá / přepona,
    • kosinus(x)   - odvěsna přilehlá / přepona,
    • tangens(x)   - odvěsna protilehlá / odvěsna přilehlá.