Pravidelný šestiúhelník

Příklad:

Nakreslete pravidelný šestiúhelník vepsaný kružnici o průměru 10 cm.

Řešení:

Narýsujeme střed kružnice S

  1. Ze středu S narýsujeme kružnici k
  2. Zvolíme bod V1
  3. Do kružítka nabereme poloměr r
  4. Z bodu V1 postupně vyznačujeme body V2,V3,V4,V5 a V6
  5. Postupným spojením bodů V1, V2,V3,V4,V5,V6, V1 získáme obraz šestiúhelníka s vepsaného kružnici k.