Pravda a nepravda

Je-li zadána nějaká věta a tato věta:

  • je ve shodě se skutečností, řekneme, že je pravdivá, neboli že má hodnotu pravda.
  • není ve shodě se skutečností, řekneme, že je nepravdivá, neboli že má hodnotu nepravda.

Hodnoty pravda a nepravda nazýváme pravdivostními hodnotami.

Příklady

  • Všichni ptáci mají peří. - věta je ve shodě se skutečností, tedy je pravdivá.
  • Všichni ptáci umí létat. - věta není ve shodě se skutečností, tedy je nepravdivá.Z pohledu teorie množin jsou pravda a nepravda dva prvky, z nich je možno vytvořit dvouprvkovou množinu pravdivostních hodnot.


Pravdivost a nepravdivost vět označujeme v různých oborech různě:
 
Obor
Označení pravdivé věty
Označení nepravdivé věty
Logika 1, true, pravda, platí 0, false, nepravda, neplatí
Matematika pravda, platí nepravda, neplatí
Programování 1, true 0, false

Poznámka

  • V běžném životě je pravda vnímána pozitivně a je tedy žádoucí hodnotou, naopak nepravda se dává do souvislosti se selháním a je považována za nežádoucí.
  • Pro logiku jsou obě hodnoty pouze označeními stavu, logika žádnou z nich neupřednostňuje.