Rodina
 
 Orbis Pictus: Stav rodičů

Wikipedie: Rodina