VzděláváníOrbis Pictus: Škola

Wikipedie: Vzdělávání


Databáze škol

Akreditační komise MŠMT

Školský program

Šikana

Klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání

Hledání v databázi škol

Vybráno z SIS:
          6.1 Státní instituce zabývající se vzděláním
                6.1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz)
                6.1.2 Školské úřady (http://www.msmt.cz/cp1250/skupina2/suurady.htm)
                6.1.3 Výzkumný ústav odborného školství (http://www.vuos.cz)
                6.1.4 Národní vzdělávací fond  (http://www.nvf.cz)
                6.1.5 Ústav pro informace ve vzdělávání (http://www.uiv.cz)
           6.2 Právní předpisy týkající se vzdělávání
                6.2.1 Zákon o VŠ  (http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/DomPr/zakon/zakon.htm)
           6.3 Státní vzdělávací zařízení (http://www.adam.cz)
                6.3.1 Jesle
                6.3.2 Mateřské školy
                6.3.3 Základní školy (http://www.adam.cz/odkazzs/index.htm)
                6.3.4 Střední odborná učiliště (http://www.adam.cz/vzdelani/uciliste.htm)
                6.3.5 Střední školy a vyšší odborné školy (http://www.adam.cz/vzdelani/stred.htm)
                6.3.6 Vysoké školy (http://www.adam.cz/vzdelani/vs.htm)
                6.3.7 Celoživotní vzdělávání
                6.3.8 Studium a stáže vzahraničí  (http://www.nvf.cz/infoservis/cz/f1.html )
           6.4 Poradenství pro volbu školního vzdělávání (http://www.nvf.cz/infoservis/cz/b1.htm)
           6.5 Problematika spojená sduševním a tělesným handicapem
                6.5.1 Adresář ústavů sociální péče (http://www.mpsv.cz/scripts/1vyhledavani/adresare/AdrDet.asp?FMODE=ALL)
                6.5.2 Ústavy sociální péče pro postiženou mládež (http://www.mpsv.cz/scripts/1socprob/ustavy/ustav.asp#Mladez)
                6.5.3 Ústavy sociální péče pro dospělé (http://www.mpsv.cz/scripts/1socprob/ustavy/ustav.asp#Dospeli)
                6.5.4 Fond dětí a mládeže (http://www.fdm.cz)
           6.6 Státní a státem podporované programy pro rozvoj vzdělávání
                6.6.1 Fond dětí a mládeže (http://www.fdm.cz)

Co dál:

Distribuovaný aktualizační systém škol Přidružit se k projektu ZaŠkolou. Ten je založen na využití stávajících učebnic pro školní ročníky 1.-9. Citelně mu chybí: