Genocida

VÍTĚZNÁ FOTOGRAFIE WORLD PRESS PHOTO – snímek roku 2003
Jean-Marc Bouju, Francie, The Associated Press
1. cena v kategorii Lidé ve zprávách
Fotografie byla pořízena 31.3.2003 v Najafu,  v základním táboře 101. letecké divize americké armády. Z více než 63,000 fotografií ji vybralo 4176 fotografů ze 124 zemí.

V místě, kde byli drženi váleční vězni, utěšuje irácký muž svého čtyřletého syna. Chlapce vyděsilo, když na základě vojenských rozkazů nasadili jeho otci pouta a kápi. Americký voják později muži pouta sundal, aby ten mohl ukonejšit svého chlapce.

Převzato z http://www.praha-noviny.cz/main.aspx?ido=3378&sh=794705787