Zvířata

    Na rozdíl od nás, lidí, mají zvířata za sebou dlouhý vývoj.

    Proto k životu přistupují racionálněji a ke smrti stoicky. Netrpí ani hysterií ani fatálním experimentováním.

    Jsou velkorysá a spravedlivá - jak jinak si lze vysvětlit, že