Ano legálnímu software Produkty  |   Stáhněte si  |   Podpora  |   Hledání  |   Microsoft.com  
  microsoft.com Hlavní stránka
  Hlavní  |  Kalendář akcí  |  Licence  |  Stažení software  |  Odběr zpravodajů  |  Microsoft ČR  |

Hledání v oblasti:


Hlavní stránka
Softwarová kriminalita
Typy sw kriminality
Rizika sw kriminality
Legální software
Softwarový audit
Proč ano?
Program MSACP
MSACP partneři
Metodika a formuláře
Provádíme sw audit
Software
Související zákony
SW kriminalita a právo
Autorský zákon
Související stránky
Jak poznat legální software
Licence společnosti Microsoft
Licence pro školství
Aktivace produktu: Zabazpečení soukromí
Registrace produktu: Zabazpečení soukromí
OEM produkty
Kde nakupovat
Tiskové zprávy
Piracy Microsoft.com
BSA


Kde nakoupit software
Partneři nabízející
legální software


Jak doložit legalitu

Nabývací doklady je nutné archivovat.Nabývací doklad

Nejdůležitějším dokladem při prokazování legálního užívání software je doklad o nabytí. Tento doklad je rovněž důležitý pro finanční úřady, softwarové audity, stejně jako doklad pro nákup upgrade, dokoupení záložních médií či řeklamaci.

Kromě nabývacího dokladu by uživatelé měli uchovávat licenční smlouvy (v případě produktů dodávaných s tištěnou smlouvou) a certifikát autentičnosti (Certificate of Authenticity). Doporučujeme take ponechat si originální instalační media.

U OEM produktů rozhodně nestačí faktura s textem "Počítač … se software v celkové ceně …" Vždy je třeba žádat na dokladech specifikaci, o jaký software se jedná - viz níže. Rovněž faktury s textem "Programové vybavení v ceně …" nelze za nabývací doklad považovat. Od 1. června 1999 je kromě faktury nezbytným dokladem při prokazování legálního užívání OEM software certifikát autentičnosti.

Za nabývací doklad mohou být považovány následující doklady:

 • Faktura
 • Darovací smlouva
 • Prohlášení prodejce nebo dodací list
Náležitosti nabývacího dokladu:
 • Jasná identifikace dodavatele a odběratele
 • Datum nabytí
 • Specifikace produktu:
  • Název produktu
  • Verze produktu
  • Jazyková mutace
  • Počet nabytých licencí
  • Podpis nebo podpis a razítko
Nabývací doklady je třeba archivovat dle §32 Zákona o účetnictví:
"Účetní doklady a jiné účetní písemnosti, které se týkají autorských práv, uschovávají účetní jednotky po dobu, po kterou trvají tato práva a povinnost účetní jednotky vést účetnictví."

Spolu s nabývacími doklady doporučujeme archivovat i licenční smlouvy.


Poslední aktualizace 29. prosinec 2000
© 2002 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Právní doložky | Zásady ochrany osobních údajů | Kontaktujte nás