Licence Produkty  |   Stáhněte si  |   Podpora  |   Hledání  |   Microsoft.com  
  microsoft.com Hlavní stránka
  Microsoft CZ  |  Nákup s počítačem   |  Software v krabici  |  Open License  |  Pronájem softwaru  |  Select  |
Hledání v oblasti:
Rozšířené hledání
 
Original Equipment Manufacture
Základní informace

Převod licencí

Jak převést licence společnosti Microsoft


1. OEM software

OEM produkt je prodáván za zvýhodněných cenových podmínek pouze spolu s hardwarem. Po celou dobu je vázán k hardwaru, s nímž byl pořízen. Produkt lze dále převést na jinou osobu (společnost, právní subjekt) nebo prodat, ale pouze s počítačem, na kterém byl používán a ke kterému je licenčně vázán.

V tomto případě není třeba žádat Microsoft, s.r.o. o písemný souhlas s převodem (prodejem) software. Jako doklad o legálním nabytí softwaru bude novému uživateli sloužit smlouva o převodu počítače s OEM softwarem (v případě prodeje kupní smlouva). Smlouva musí mít tyto náležitosti:

  • jednoznačná identifikace obou subjektů
  • specifikace software včetně uvedení verze produktu a jeho jazykové mutace
  • podpisy obou smluvních stran

Nový uživatel takto získaného softwaru společně s počítačem může rovněž zažádat o přeregistraci softwaru na své jméno. Žádost o přeregistraci softwaru se skládá z kopie převodní (kupní) smlouvy či kopie faktury a vlastní neformální žádosti o přeregistraci. Tuto žádost je třeba zaslat na adresu: Zuzana Cucorová, Microsoft s.r.o, Novodvorská 1010/14B, Praha 4, 142 01.

2. Krabicový software

Rovněž tento typ softwaru je možno převést na jinou osobu (společnost, právní subjekt) nebo jej dále prodat. A ani v tomto případě není třeba žádat Microsoft, s.r.o. o písemný souhlas s převodem (prodejem).

Jako doklad o legálním nabytí softwaru bude novému uživateli sloužit smlouva o převodu (v případě prodeje kupní smlouva). Smlouva musí mít tyto náležitosti:

  • jednoznačná identifikace obou subjektů
  • specifikace softwaru včetně uvedení verze produktu a jeho jazykové mutace
  • podpisy obou smluvních stran

Nový majitel takto získaného softwaru může zažádat o jeho přeregistraci na své jméno. Žádost o přeregistraci softwaru se skládá z kopie převodní (kupní) smlouvy či kopie faktury a vlastní neformální žádosti o přeregistraci. Tuto žádost je třeba zaslat na adresu: Zuzana Cucorová, Microsoft s.r.o, Novodvorská 1010/14B, Praha 4, 142 01.

3. Multilicence - Volume Licensing (Microsoft Open License apod.)

Převod licencí je možný pouze v případě, že se převádí celá multilicence (jedna smlouva Microsoft Open License se nesmí dělit). V případě převodu licencí tohoto typu doporučujeme kontaktovat vašeho prodejce softwaru nebo přímo pracovníky společnosti Microsoft na adrese czinfo@microsoft.com.

Převod probíhá na základě převodní smlouvy, která musí mít tyto náležitosti:

  • jednoznačná identifikace obou subjektů
  • čísla převáděných licenčních smluv
  • specifikace softwaru včetně uvedení verze produktu a jeho jazykové mutace
  • podpisy obou smluvních stran

Převod konkrétního softwaru je popsán v "Licenční smlouvě s koncovým uživatelem - Microsoft End User License Agreement (EULA)".

Přeregistrace licencí pořízených v licenčních programech Volume Licensing na nového nabyvatele neprobíhá v České republice. V rámci přeregistrace je vystavena nová licenční smlouva s nacionále nového vlastníka. Aby se celý proces maximálně zjednodušil, zajišťuje přeregistraci licencí na území České republiky pražská pobočka společnosti Microsoft. Po samotném převodu mezi dvěma právními subjekty musí tedy nový nabyvatel licencí pouze zaslat originál licenční smlouvy na adresu pražské pobočky společnosti Microsoft, která jeho doručení písemně potvrdí a zajistí provedení změny. Nový originál licenční smlouvy se svými údaji dostane nový nabyvatel licencí poštou.

V ostatních případech lze žádost o souhlas s převodem licencí softwaru zaslat na adresu: Zuzana Cucorová, Microsoft s.r.o, Novodvorská 1010/14B, Praha 4, 142 01.

Nahoru
Pokračování
Předchozí 5 z 5
Tento článek
Co je licence: Úvod
Licenční smlouva
Dokladování legality
Užívání starších verzí (downgrade)
Převod licencí

  Kontaktujte nás  
|
  Poslat stránku e-mailem  
|
  Elektronické zpravodaje
 
© 2002 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
 
|
  Právní doložky  
|
  Zásady ochrany osobních údajů