Metoda půlení intervalu - zadejte vstup

Levý okraj intervalu:
Pravý okraj intervalu:
Přesnost:
Levá strana rovnice: