Metoda dělení intervalu - zadejte vstup

Levý okraj intervalu:
Pravý okraj intervalu:
Velikost kroku:
Levá strana rovnice: